Akademik Kadro


Dr. Öğr.Üyesi
Ergin ULUSOY

Bölüm Başkanı

[eulusoy@nny.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Ali KAYA

Öğretim Üyesi

[akaya@nny.edu.tr]

Detay

Doç. Dr.
Hüsniye AKILLI

Öğretim Üyesi

[hakilli@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr.Üyesi
Hüsamettin Serkan AKILLI

Öğretim Üyesi

[sakilli@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Gülnihan AVCI

Araştırma Görevlisi

[gavci@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Mehmet Ali BAYRAM

Araştırma Görevlisi

[mabayram@nny.edu.tr]

Detay


Prof. Dr.
Emine KILAVUZ

Öğretim Üyesi

[ekilavuz@nny.edu.tr]

Detay

Doç. Dr.
Burcu ORALHAN

Öğretim Üyesi

[boralhan@nny.edu.tr]

Detay

Doç. Dr.
Ahmet SOMUNCU

Misafir Öğretim Üyesi

[asomuncu@erciyes.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr.Üyesi
Bekir ÇELİK

Öğretim Üyesi

[bcelik@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr.Üyesi
Pınar UZUN ŞENOL

Ticaret Hukuku

[pusenol@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr.Üyesi
Mustafa OKUR

Öğretim Üyesi

[mokur@nny.edu.tr]

Detay

Misafir Öğretim Üyeleri


Prof. Dr.
Azzem ÖZKAN

Misafir Öğretim Üyesi

[azzem@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
Hacer Melike İPŞİRLİ

Misafir Öğretim Üyesi

[hacermelike@gmail.com]

Detay

Öğr.Gör.Dr.
Ahmet BÜLBÜL

Misafir Öğretim Üyesi

[ahmetbulbul38@hotmail.com]

Detay

Öğr. Gör.
İbrahim BOZBIYIK

Misafir Öğretim Üyesi

[ibozbiyik@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
Süleyman AYDIN

Misafir Öğretim Üyesi

[aydins@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
Tuğba DIVARCI

Misafir Öğretim Üyesi

[tgbdvrc@gmail.com]

Detay

Öğr.Gör.Dr.
Hatun KORKMAZ

Misafir Öğretim Üyesi

[korkmazhatun@hotmail.com]

Detay

Yukari