Çalışma Alanları

Bölümden mezun olan öğrencilerin istihdam alanı geniştir. Mezun öğrenciler; çeşitli bakanlık ve müsteşarlıklarda; Dışişleri, İçişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları, Hazine, Dış Ticaret Müsteşarlıkları başta olmak üzere, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurulu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde (bankacılık, finans, dış ticaret gibi alanlarda), uluslararası örgütlerde (Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferansı Teşkilatı ve diğerleri), sivil toplum kuruluşlarında, medyada ve üniversitelerde çalışabileceklerdir.Yukarı