Neden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza yardımcı olan bir disiplindir. Bu disiplin, siyasal ve yönetsel konuların bilimsel analizine odaklanmıştır. Küresel düzeyde yaşanan hızlı değişimlere bağlı olarak, çağın gereksinimlerine cevap verecek şekilde sürekli olarak kendini yenilemekte ve disiplinlerarası özelliği ile giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu disiplinde, Siyaset Bilimi alanında, siyasi düşünceler bilimsel bir perspektifle ele alınarak, bir yandan iktidar, meşruiyet, sosyal sınıf, ulus gibi kavramlar; diğer yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, uluslararası örgütler gibi oluşumlar üzerinde durulacak, aynı zamanda siyasal adalet, ideolojiler ile hürriyet, demokrasi, moral değerler ve eşitlik gibi siyasal düşünceler incelenecektir. Kamu Yönetimi alanında ise yönetsel bir sistemde kamu karar ve politikalarının yapıldığı ve uygulandığı süreçler değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra, disiplinlerarası bir perspektifle, sosyoloji, tarih, antropoloji ve felsefe gibi disiplinlerin bulgularından da yararlanarak öğrencilerin zengin bir formasyon edinmelerine katkıda bulunulacaktır. Böylece öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin temel konularında gerekli bilimsel donanıma sahip olacaklardır. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplini, insan topluluklarının kamusal alanlara odaklanmaları yönüyle ortak bir çalışma alanı bulmaktadır. Kamu politikaları politik güçlerce yapıldığından, kamu yöneticileri siyasal çevreyi göz ardı edemezler. Aynı şekilde, kamu politikaları da kamu yöneticilerince uygulandığı için politikacılar da kamu yöneticilerini göz ardı edemezler. İşte bütün bu gerekçelerle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi sosyo-politik yaşam açısından büyük bir önem arz etmektedir. Dolayısıyla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplini eğitimi, Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri daha iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili bireylerin yetişmesine ve daha üretken katılımcılar haline gelinmesine imkan yaratacaktır. Yukarı